Siirry sisältöön

Dataskydd

Personuppgiftsansvarig

Suvanto Trucks filial i Sverige

Pollenkuja 6, 20380 Åbo
Tfn 044 556 7887
info@suvantotrucks.com
www.suvantotrucks.com

Kontaktpersoner

Kontaktperson för registret:
Joanna Reimari
Tfn 050 555 2445
joanna@suvantotrucks.com
www.suvantotrucks.com

Dataskyddsansvarig

Joanna Reimari
Tfn 050 555 2445
joanna@suvantotrucks.com
www.suvantotrucks.com

Registrets namn

Kund- och marknadsföringsregister för Suvanto Trucks

Registrets användningssyfte

Personuppgifter behandlas i samband med beställningar, kreditering, fakturering, indrivning, kontakt, ärenden, kundundersökningar, serviceutveckling, rapportering, marknadsföring och annan kundrelationshantering.

Köp- och transaktionsinformation som behandlas i registret kan användas för riktade marknadsföringsaktiviteter och kundkommunikation. Personuppgifterna behandlas också i samband med utskick av nyhetsbrev och andra marknadsföringsaktiviteter.

Registrets innehåll och kategorier av personuppgifter

De kategorier av personer vars uppgifter kan behandlas är de som givit tillstånd till marknadsföring och kontaktpersoner på företag som är eller varit kunder hos den personuppgiftsansvariga.

Vi kan bland annat behandla följande kategorier av uppgifter vilka är nödvändiga för registrets användningssyfte:

a) grundläggande uppgifter om företag som är eller har varit kund hos den personuppgiftsansvariga, såsom namn och kontaktuppgifter (adress, e-postadress, telefonnummer) samt kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter, FO-nummer

b) information om kundrelationen mellan den personuppgiftsansvariga och den som registrerats, så som beställningsuppgifter, information om möten, eventuella marknadsföringstillstånd och -förbud för direktreklam samt all annan kommunikation mellan parterna och tjänstrelaterad information.

c) information om uträttande av ärenden på olika webbplatser som skett på den personuppgiftsansvarigas webbplats, data om beteende på webbplatserna och annan liknande gruppinformation, kundtjänstkontakter samt kontakter med andra anställda och tjänster på Suvanto Trucks samt prenumerationsinformation om nyhetsbrev.

d) förnamn och efternamn på de som registrerat sig för evenemang som den personuppgiftsansvariga arrangerar samt eventuell kontaktinformation och annan information som uppgetts inför evenemanget. Anmälningsuppgifter som den registrerade själv uppgett kan inkludera bl.a. e-post, telefonnummer och adress.

Regelmässiga informationskällor

Information som kunden själv uppgett, databas för kundinformationssystem och fakturering, användnings- och transaktionsinformation för nyhetsbrev och webbplats, information i kundrelationshanterings- och kundtjänstsystem samt samarbetspartners.

Regelmässig överlåtelse av information

Personuppgiftsansvariga överlåter inte kundernas personuppgifter till tredje part.
Information från registret överförs inte utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Principer för skydd av registret

Registerdatabasen och en säkerhetskopia av arkivet finns på MX Softwares server. Serverns dataskydd uppfyller en allmänt acceptabel nivå.

Tillgång till databasen som innehåller registret samt till det e-postkonto som informationen skickas till begränsas med hjälp av användarnamn och lösenord vilka inte är tillgängliga för tredje part.

Tillgång till registerinformationen är begränsad till den personuppgiftsansvariga och särskilt utsedd teknisk personal. Endast utsedda personer har rätt att behandla och underhålla registeruppgifter.

Användarna är bundna av tystnadsplikt.

Registeruppgifterna säkerhetskopieras tryggt och vid behov kan de återställas. Säkerhetsnivån granskas med jämna mellanrum, antingen genom extern eller intern revision.

Rätten att granska och ändra registeruppgifter

Registrerade personer har rätt att kontrollera vilken information som registrerats om dem. Begäran bör göras skriftligen till den personuppgiftsansvariga. Registrerade personer har rätt att ändra felaktiga uppgifter i registret.